Sammen skaper vi en rettferdig verdikjede i alle ledd

I Gosh har vi et bevisst forhold til samfunnsansvar og etikk, og er medlem i Initiativ for Etisk Handel (IEH). I tillegg bruker vi Cemasys sitt verktøy for leverandørkontroll for kartlegging av alle ledd i leverandørkjeden vår.
Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Den beste måten vi kan påvirke menneskerettigheter i hele leverandørkjeden på, er å betale en rettferdig pris på produktet og bestille varer i god tid.

Det finnes alltid noen som kan tilby varen raskere eller billigere, men til hvilken kost? Sammen sikrer vi en rettferdig verdikjede i alle ledd, som motarbeider dårlige arbeidsvilkår som underbetaling av fabrikkarbeidere og misbruk av overtidsjobbing.

Initiativ for Etisk Handel


Initiativ for Etisk Handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner.
Formålet er samarbeid som fremmer menneske-rettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.


På lag med miljøet

Produksjon og transport gir store belastninger på miljøet. Vi streber derfor alltid etter å oppfordre kundene våre til å handle i god tid for å unngå bruk av flytransport. For å unngå unødvendig forsøpling av miljøet, er vi også opptatt av å anbefale kvalitetsprodukter med høy bruksverdi.
Vi tar produktsikkerhet på alvor og skaffer produkttester og sertifiseringer når kunden ønsker disse, og ved høy-risiko anskaffelser er vi nøye med å opplyse kunden om eventuelle risikoer og veilede kunden gjennom prosessen. De fleste medlemmene i Gosh-kjeden er også Miljøfyrtårn-sertifiserte.